Leasing van motorvoertuigen

De leasingsector is volop in beweging. Fysieke verkooppunten zijn op termijn gedoemd om te verdwijnen. Persoonlijke contacten verminderen en digitalisering zet zijn opmars verder. Dat betekent dat de spelers zich nog meer op data en inzichten zullen moeten baseren om de juiste beslissingen te nemen op vlak van kredietwaardigheid en identificatie. Met de coronacrisis is dit proces overigens versneld ingezet. Maar de sector kent nog andere uitdagingen.

Industry insights - Leasing automotive

Eén platform om alle flows te stroomlijnen

De identiteit van klanten controleren, de kredietwaardigheid checken en nagaan hoe groot de kans op fraude is. Het volledige onboarding proces verloopt steeds vaker digitaal. Net doordat meer processen gedigitaliseerd worden, steekt ook fraude meer en meer de kop op. Wagens hebben dan ook een grote waarde en zijn vrij makkelijk te verhandelen. Malafide bedrijven liggen voortdurend op de loer om hun slag te slaan. Het kost leasingbedrijven elk jaar handenvol geld aan wagens die met de noorderzon verdwijnen. Dat verschillende afdelingen binnen een bedrijf vandaag nog steeds op een eiland vertoeven met hun eigen gegevens en inzichten, werkt niet bevorderend om fraudeurs te ontmaskeren. Heel wat spelers in de sector streven dan ook naar één platform binnen de organisatie om alle flows te stroomlijnen.

Download ook ...

Dossier: leasing en verhuur van motorvoertuigen

Het dossier moet een informatie- en inspiratiebron zijn voor andere bedrijven in de sector leasing en verhuur van motorvoertuigen.

Fraude, een hardnekkig probleem

Het gebruik van bedrijfsinformatie om de financiële betrouwbaarheid te checken en voortdurend op te volgen, is standaard in de sector. Maar fraudeurs proberen ook die controle te omzeilen door cijfers kunstmatig op te pompen. Graydon biedt met data en inzichten, maar ook met ervaringen uit de praktijk maximaal ondersteuning om hiaten in de onboarding op te vangen. De implementatie van flows en op maat gemaakte scorecards houden rekening met meerdere elementen. Elke speler in de sector is dan ook gebaat met een preventiemodel. Het geeft dankzij een combinatie van verschillende databronnen en slimme algoritmes meteen de kans op fraude aan. Daar waar medewerkers dossiers vaak manueel controleren, kunnen ze dankzij automatisering meteen een aantal cases uitsluiten die geen verdachte elementen bevatten. Het geeft hen daarnaast meer tijd om twijfelgevallen grondiger te onderzoeken en het totaal aantal schadegevallen gevoelig te verminderen.

In een ideaal scenario werken verschillende partijen in de sector samen om fraude-informatie te delen en het model verder te finetunen. Op die manier stijgt de predictiegraad en verbetert de signalisatie voor alle partijen.

Opportuniteiten in de leasing

Maar het is niet allemaal kommer en kwel in de sector. Er is ook heel wat data beschikbaar die bruikbaar is om opportuniteiten te detecteren. Zo heeft Graydon alle mogelijke wagenparkdata in huis, tot op individueel bedrijfsniveau. Wilt u weten welke bedrijven klaar zijn om de overstap te maken naar elektrische wagens? Welke bedrijven over leasingwagens beschikken? En welke kenmerken die hebben? Wagenparkdata van Graydon is alvast een ongeziene bron van informatie in het kader van prospectie.

Verder mag u rekenen op onze ondersteuning om uw interne data te koppelen met externe gegevens en de bouw van scorecards die rekening houden met tal van parameters. We stellen alles in het werk om uw processen te automatiseren, zodat u efficiënter en proactief kunt werken.