Volume handelsschulden bij faillissementen bedraagt honderden miljoenen
Terug naar overzicht
blog

Volume handelsschulden bij faillissementen bedraagt honderden miljoenen

Vorige week spraken we over de economische kost als gevolg van vertraagde betalingen. Daarnaast dienen we ook rekening te houden met de bedragen die definitief verloren gaan als gevolg van het faillissement van de schuldenaar. Bij een faillissement zullen niet-bevoorrechte schuldeisers (de meerderheid) hun vordering meestal in rook zien opgaan.

Om dit te berekenen moeten we ons baseren op de laatst gepubliceerde jaarrekening van de failliete onderneming. Uitgangspunt is het jaar waarin de onderneming failliet ging. We bekijken het volume aan handelsschulden op de laatste jaarrekening die voor het faillissement werd gepubliceerd.

Deze benadering geeft een indicatie, maar is zeker niet sluitend. Het gebeurt inderdaad vaker dat het gefaillieerde bedrijf het jaar of de jaren geen jaarrekening gepubliceerd heeft, zodat er ook oudere cijfers in de berekening verwerkt werden. Maar, er bestaat een sterk vermoeden dat handelsschulden oplopen naarmate het faillissement dichterbij komt. 

Tevens geldt de opmerking dat we hierbij geen rekening houden met die bedrijven die geen jaarrekeningen publiceren, de eenmanszaken in het bijzonder. Net zoals bij de berekening van de economische schade door vertraagde betalingen, moeten we ook hier resultaten eerder als minimum dan als maximum interpreteren.

Verloren omzet bijzonder pijnlijk

De gevolgen van omzet die verloren gaat door het faillissement van een klant zijn voor elk bedrijf bijzonder pijnlijk. Verloren omzet roomt omiddellijk de nettowinst van de schuldeiser af.

1.000 euro afschrijven als gevolg van een faillissement betekent op het einde van het jaar ook werkelijk 1.000 euro minder winst. Een bedrijf dat bijvoorbeeld een nettowinst van 2% genereert zal bij afschrijving als gevolg van faillissement al vijftig keer het verloren factuurbedrag extra moeten omzetten om dat ene verlies goed te maken. Anders gesteld: één enkel faillissement slikken, betekent dat een vijftigvoudige verkoopsinspanning voor niets is geweest.

Minstens 681.040.061 euro

Na pieken die in 2014 opliepen tot 823.250.305 euro, daalde het totale volume aan handelschulden bij faillissement naar 645.131.289 euro in 2016. Voor het jaar 2017, waarvan de waarnemingen bij sluiting van deze studie nog onvolledig waren, totaliseren we alvast een bedrag van 681.040.061 euro. Een stijging dia quasi gelijk loopt met de stijging van het aantal faillissementen die we in 2017 noteren. 

Het grootste volume handelschulden bij faillissement vinden we in 2017 terug in de sector van de groothandel.

1. Groothandel 240.530.159 euro
2. Bouw 117.361.202 euro
3. Kleinhandel 64.162.494 euro
4. Dienstverlening 42.572.367 euro
5. Transport 21.976.358 euro

De volledige uitsplitsing van de handelsschulden bij faillissement (van 2012 tot 2017) vindt u per sector in de uitgebreide studie:

Studie betaalgedrag Q3 2017

Gelijkaardige publicaties