Wiki

Sector: horeca

Horeca staat voor de samentrekking van hotel, restaurant en café en verwijst naar alle activiteiten die daarmee verband houden. Deze pagina over de horeca bevat een aantal kerncijfers en een toelichting daarvan.

Belgen staan gekend als Bourgondiërs die houden van een goed glas en een heerlijke maaltijd. De horecasector ligt dan ook nauw aan ons hart. En op de diversiteit aan horecazaken mogen we best trots zijn. Van kwalitatief sterrenrestaurant over sfeervolle brasserie tot gezellig praatcafé. Van duur tot goedkoop, van stijlvol tot ongedwongen. Elke Belg vindt wel ergens zijn gading.

Graydon zorgde op deze pagina voor de gegevens omtrent starters, faillissementen, jobverlies en betaalgedrag.

Andere resultaten zijn afkomstig uit de Foodservice Barometer® van Foodservice Alliance. De Foodservice Barometer® is een representatief onderzoek waarbij continu 12.000 Belgen worden bevraagd over wat en waar zij buitenshuis consumeren. Deze monitor loopt al sinds 2008, wat maakt dat evoluties in de tijd zeer goed te volgen zijn en toekomstig consumentengedrag te voorspellen is.

Sector: horeca

Starters

Opgelet: omdat de cijfers van nieuwe startende ondernemingen met mondjesmaat binnenkomen, zullen deze cijfers elke maand fluctueren. Pas na twee tot drie maanden kunt u de starterscijfers voor meer dan 90% correct beschouwen.

Horeca-Starters.JPG

Faillissementen

Faillissementen hoofdsectoren (federale tendensen)

In 2016 was er in België in totaal een daling van het aantal faillissementen met -5,08% in vergelijking met het jaar voordien (10.066 tegenover 10.605). De horeca was, nadat de bouwsector in 2014 de weinig benijdenswaardige koppositie voor een jaar had overgenomen, opnieuw de sector met het hoogste aantal falingen.

De horecasector op zich telde 1.988 faillissementen. Dat komt overeen met een stijging van +4,3% tegenover 2015. Verhoudingsgewijs zien we dat nu 19,75% van alle faillissementen horecazaken zijn: het hoogste cijfer ooit.  Ter vergelijking: in een sector als de groothandel liep het aantal faillissementen terug met -2,28% en binnen een faillissementsgevoelige sector als de bouwnijverheid met -8,3%.

Download de meest recente faillissementenstudie: Jaaroverzicht 2019

Faillissementen in de horeca (regionale tendensen)

Als u de faillissementen in de horeca uitsplitst per regio, dan ziet u belangrijke verschillen. In Wallonië liep het aantal falingen in 2016 terug met -8,23% in vergelijking met 2015. In Vlaanderen en Brussel noteerden we een stijging van respectievelijk +7,11% en +14,16% ten opzichte van 2015.

Faillissementen in de horeca (regionale tendensen)

Subsectoren binnen de horeca

Aandeel van de sectoren (NACE-5) in het aantal faillissementen voor de periode 2015-2016 (top 10)

Subsectoren binnen de horeca.png

Als u wat dieper graaft, tot op niveau NACE-5, dan blijkt dat in de top 10 van de meest ‘faillietgevoelige’ subsectoren, de volledige top 3 bestaat uit activiteiten die aan de horeca gerelateerd zijn.

Het hoogste aantal faillissementen vindt u in de categorieën:

  1. Cafés en bars
  2. Eetgelegenheden met volledige bediening
  3. Eetgelegenheden met beperkte bediending

Potentieel jobverlies in de horeca

Potentieel Jobverlies in de horeca

Door de stijging van het aantal faillissementen in de horeca, is ook het potentieel jobverlies als gevolg van een faillissement toegenomen. In 2016 verdwenen er in de horeca 3.627 jobs, wat +12,61% meer is dan het jaar voordien. 

Wanneer u het jobverlies over alle sectoren heen bekijkt, dan kwamen er vorig jaar 9,7% minder jobs op de helling te staan als gevolg van het failliet van de werkgever. Het jobverlies in de horeca steeg dan ook sterk in vergelijking met andere sectoren. Kijk maar naar de sectoren groothandel en bouwnijverheid waar het jobverlies in 2016 daalde met respectievelijk 24,9% en 14,8%.

Betaalgedrag in de horeca

Betaalgedrag eet- en drinkgelegenheden.png

Betaalgedrag - verschaffen accommodatie.png

Uit de laatste statistieken blijkt dat de horeca op het vlak van betaalgedrag nog steeds helemaal achteraan bengelt. In de categorie van ‘Eet- en drinkgelegenheden’ wordt slechts 50,2% van de facturen op tijd betaald. Dit betekent met andere woorden dat bijna meer dan de helft te laat wordt betaald. De categorie ‘Verschaffen van accommodatie’ doet het nog slechter. Daar wordt gemiddeld 44,1% van de facturen op tijd betaald.

Ter vergelijking: over de volledige Belgische economische populatie worden gemiddeld 7 facturen op 10 op tijd betaald.

Sectoranalyse betaalgedrag horeca

Om de betaalevolutie per sector weer te geven, delen wij de betalingservaringen op in tijdscategorieën voor of na vervaldatum. In de onderstaande grafieken worden de percentages weergegeven van facturen die binnen de tijdscategorie (bijvoorbeeld: tussen 31 en 60 dagen) worden betaald. Deze worden naderhand omgezet in een sectorscore die evolueert tussen 0 en 10. De hoogste score 10 staat voor een perfecte betalingsmoraliteit binnen de sector, de 0-score voor een desastreuze betalingsmoraal. Alle betalingen worden door middel van weging meer afgestraft naarmate ze later worden betaald.

Betaalgedrag - verschaffen accommodatie 2.png

Betaalgedrag eet- en drinkgelegenheden 2.png

Over de studie betaalgedrag

Graydon Belgium verzamelt systematisch en dagelijks aging listings.  Duizenden bedrijven geven door op welke wijze ze door hun zakenpartners worden betaald (correct volgens de gemaakte afspraken of buiten termijn). Deze informatie linken we terug aan de individuele onderneming, waardoor op accurate wijze het betalingsgedrag van elke actieve onderneming, vzw of overheidsinstantie wordt gemeten.

Dergelijke actuele gegevens, die wij sedert 1984 systematisch verzamelen,  vullen de elementen uit bijvoorbeeld de jaarrekening (per definitie minstens zeven maanden oud) uitstekend aan. De verwerking ervan toont de betalingsevolutie van elke onderneming en geeft direct inzicht op de evolutie van de liquiditeit op korte termijn en de cashpositie.

Download de meest recente studie betaalgedrag:

Studie betaalgedrag Q3 2020

Horeca totaal België

Onderstaande cijfers hebben betrekking op de evolutie van het aantal bezoeken aan foodservice outlets tijdens het afgelopen kwartaal (kwartaal 4 van 2015) en de daarbij gerealiseerde consumentenbesteding.

Onder foodservice outlets worden alle outlets verstaan waar eten en/of dranken buitenshuis worden geserveerd. Tot het foodservicekanaal (gemeten middels de Foodservice Barometer®) behoren de volgende subkanalen:

  • horeca
  • catering
  • impuls

De omzet (consumentenbesteding) in foodservice groeide het afgelopen kwartaal met 1,3%, terwijl het aantal bezoeken steeg met 2,8%.

Horeca

Tot het horecakanaal in de Foodservice Barometer® behoren onder andere hotels, restaurants, brasseries, frituren, broodjeszaken, fastfood, cafés, pretparken, musea, …

        Horeca omzet aantal bezoeken.png

Evolutie aantal bezoeken

evolutie aantal bezoeken.png

Evolutie consumentenbesteding

Evolutie consumentenbesteding.png

Brussel verloor in het laatste kwartaal door de terreurdreiging bijna 10% van de omzet ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Ondanks dat negatieve cijfer kwam het totaalcijfer van België toch nog op een positief eindresultaat.

De groei is voornamelijk het gevolg van de gunstige weersomstandigheden en de uiterst zachte winterperiode. Daardoor bleven consumenten intenser deelnemen aan het uitgaansleven, wat de besteding en het aantal bezoeken aan horeca outlets positief beïnvloedde. Daarnaast blijft het consumentenvertrouwen op een relatief hoog niveau. Dat betekent dat er opnieuw meer wordt uitgegeven in de Belgische horeca.

De sector zelf kijkt met argusogen naar de komst van de geregistreerde kassa. Nochtans wordt verwacht dat deze overheidsmaatregel slechts een beperkte impact zal hebben op het gedrag van de consument. Tenzij ondernemers massaal besluiten om binnenkort de menuprijzen op te drijven. Uit onderzoek van Foodservice Alliance is immers al gebleken dat de menuprijzen vandaag op de maximale capaciteit zitten in relatie tot de koopkracht van consumenten. Prijzen in de horeca verder opvoeren zou bijzonder negatief zijn voor het imago en de aantrekkelijkheid van restaurants.

Catering

Catering-omzet-bezoeken.JPG

Evolutie aantal bezoeken

evolutie aantal bezoeken catering.png

Evolutie consumentenbesteding

evolutie consumentenbesteding catering.png

Werknemers hebben opnieuw de weg gevonden naar het bedrijfsrestaurants. Daar ruimen de buffetten met lange wachtrijen voor traditionele gerechten steeds vaker plaats voor broodjescorners en saladbars. Deze tendens bevordert de aantrekkelijkheid van cateringfaciliteiten op het werk zeer sterk.

Impuls

Het ‘impulskanaal’ is het foodservicekanaal waar consumenten in eerste instantie niet specifiek naartoe gaan om te eten of te drinken, maar waar ze terechtkomen omwille van andere redenen. Bijvoorbeeld omdat ze aan het winkelen zijn in een meubelwinkel, onderweg zijn en stoppen in een tankstation en daar consumeren, enz.

       impuls omzet aantal bezoeken.png

Evolutie aantal bezoeken

impuls evolutie aantal bezoeken.png

Evolutie consumentenbesteding

Impuls-consumentenbesteding.png

Conclusie

Zakendoen in de horeca is risicovol, dus vooraf informatie inwinnen alvorens krediet te verlenen. Marges klein, dus veel omzet nodig om dat te kunnen recupereren. Beter focussen op kredietwaardige klanten en prospecten voor stabiele klantenportefeuille.

Gerelateerde artikels

Pagina opgemaakt in samenwerking met:

                                       foodservice alliance.png

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact